Termeni și condiții

www.psihologmalinailau.ro este site-ul oficial al Cabinetului de psihoterapie al psihologului Mălina Ilău, denumit în continuare cabinetul Mălina Ilău, dezvoltat cu scopul de a constitui o sursă generală de informare privind serviciile cabinetului Mălina Ilău, informații referitoare la Mălina Ilău precum și acces la o serie de testimoniale ale pacienților din cadrul cabinetului Mălina Ilău. Prin accesarea acestui site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, confirmați că ați citit, înțeles, acceptat și agreat următoarele termene și condiții:

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

 Întregul conținut al site-ului Psiholog Mălina Ilău este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Acest site este deținut și întreținut de către Psihologul Mălina Ilău. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzând aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site aparțin Psihologului Mălina Ilău.

Psihologul Mălina Ilău își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își va exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, marcă comercială, marcă de servicii, logo-ul sau alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană. Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site de către vreo persoană fără acordul scris prealabil din partea Psihologului Mălina Ilău.

Descărcarea sau copierea prin alte metode a materialului de pe site nu transferă către persoana în cauză drepturile asupra materialelor de pe site. Orice date transmise către acest site devin proprietatea Psihologului Mălina Ilău, pot fi utilizate de către Psihologul Mălina Ilău în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către Psihologul Mălina Ilău la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul dvs.

Modalități de plată și livrare a serviciilor

Plata serviciilor oferite de noi poate fi efectuată la cabinet (cash sau card) sau online, cu plată prin card securizată (plățile sunt procesate de Stripe).

Pentru plata cu cardul de debit sau credit se va selecta metoda de plată aferentă și se vor completa datele cardului. În momentul efectuării plății, clientului i se va semnaliza existența conexiunii securizate prin simbolul Plată securizată. Efectuarea tranzacției va fi confirmată clientului printr-un email. Lipsa confirmării efectuării tranzacției exonerează Psihologul Mălina Ilău de obligația de a presta serviciile. Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod VV2/CVC2).

În cazul în care cardul este asociat unui cont în altă monedă decât RON, tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente pentru cardul respectiv. Psihologul Mălina Ilău nu va fi responsabil pentru costurile suportate de client în cazul plății cu cardul bancar, costuri ce vor fi aplicate de banca emitentă a cardului acestuia. Clientul garantează că este autorizat să utilizeze cardul bancar și că acesta este emis pe numele său.

Procesarea datelor cardului bancar se va face exclusiv de către procesatorul de plăți, Psihologul Mălina Ilău nesolicitând și nestocând astfel de informații. Transmiterea informațiilor de plată va fi criptată, asigurând un nivel de siguranță ridicat pentru tranzacțiile clientului.

Ședințele selectate pot fi realizate în Cabinet la adresa Str. Roma Nr.36, Sector 1, București sau online prin platforme de streaming  Skype, Zoom, etc.

Ședințele se realizează la data și ora selectată pentru programare. În cazul plăților efectuate online, prin card, serviciul achitat este disponibil imediat după confirmarea plății.

Pentru programare trebuie să ai peste 18 ani, sau, în caz contrar, este necesară confirmarea programării din partea părinților.

Politica de anulare

Serviciile achitate online, prin card, pot fi anulate în următoarele condiții:

  • Dacă anularea programării se face cu mai puțin de 24 de ore nu se mai returnează suma achitată și nici nu se mai poate face o altă programare în cuantumul acelei sume.
  • Dacă anularea programării se face cu mai mult de 24 de ore se returnează suma achitată sau se poate face o reprogramare.

Declarația Cabinetului Mălina Ilău privind datele cu caracter personal

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău își asumă angajamentul de a respecta datele dvs. cu caracter personal și de a se conforma prevederilor legale aplicabile privind protecția acestora.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt informații referitoare la o persoană fizică cum sunt: numele, adresa, data nașterii, numărul de telefon, e-mailul, date de identitate etc. De regulă, primim aceste date de la dvs. atunci când completați un formular, online sau pe hârtie, semnați un contract, ne trimiteți un mesaj, un e-mail sau vorbim la telefon.

Atunci când accesați website-ul psihologmalinailau.ro, serverele noastre creează în mod automat înregistrări ale vizitei dvs.. Aceste înregistrări includ, de obicei, adrese IP, numărul de accesări, pagina de Internet de la care v-ați conectat și alte date. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați documentul privind fișierele de tip cookie: www.psihologmalinailau.ro/politica-cookies .

Cui aparțin datele pe care le procesăm?

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău procesează datele celor care accesează website-ul psihologmalinailau.ro sau locația cabinetului, respectiv persoane fizice – pacienți sau potențial pacienți, reprezentanți și furnizorilor sau parteneri de afaceri.

În ce scop procesăm datele?

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de produse și servicii psihologice (spre exemplu: pentru efectuarea unei programări la consultație), încheierea și executarea de contracte, pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, marketing, prin transmitere de oferte generale sau personalizate ale Cabinetului individual de psihologie Mălina Ilău sau partenerilor săi, statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale etc.

Condițiile în care Cabinetul Mălina Ilău procesează datele

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău procesează date doar cu consimțământul dvs., atunci când are o obligație legală sau poate justifica un interes legitim superior.

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău tratează securitatea datelor dvs. foarte serios, prin adoptarea și revizuirea periodică a măsurilor de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău care și-au însușit în prealabil obligațiile de confidențialitate.

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău prelucrează datele dvs. personale pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate.

Care sunt drepturile dvs.?

  •  Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău le deține
  • Aveții dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate
  • Aveți dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a vă opune anumitor prelucrări de date, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău nu vă poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date
  • Aveți dreptul de a solicita încetarea prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct sau pentru crearea de oferte personalizate

Pentru exercitarea oricăruia din aceste drepturi trebuie doar să trimiteți o cerere la sediul Cabinetului individual de psihologie Mălina Ilău din: Str. Roma Nr.36, Sector 1, București sau prin E-mail: contact@psihologmalinailau.ro .

Totodată, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău își rezervă dreptul de a modifica această declarație oricând. Versiunea publicată pe site este cea în vigoare.

Nicio responsabilitate

 În nicio împrejurare, Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă dvs. sau oricărei alte părți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde – de către dvs. sau altă persoană.

Chiar dacă a luat toate măsurile ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău nu poate fi răspunzător de inexactități care pot apărea pe acest site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor disponibile pe acest site.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui site, a conținutului său sau a materialelor prezente vor fi guvernate de către legislația română în vigoare. Termenele și condițiile de utilizare a acestui site pot fi modificate oricând fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord să recitiți această secțiune a site-ului în mod regulat, iar accesul dvs. continuu sau utilizarea acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău se angajează să trateze detaliile personale obținute în concordanță cu legislația română în vigoare.

Legătura cu alte site-uri

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate de Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău utile în ceea ce priveşte conţinutul site-ului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea Cabinetului individual de psihologie Mălina Ilău.

În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri. Cabinetul individual de psihologie Mălina Ilău nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul său.

Limitări de ordin tehnic ale serviciilor

 Administratorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.